Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

TILAMäkelän tila sijaitsee Punnonmäen kylässä, entisen Karttulan kunnan alueella nykyisessä Kuopiossa. Tilalla on vankka karjataloushistoria, jo 1800-luvulta lähtien tilalla on harjoitettu karjataloutta. Karjatalous on tilan päätuotantosuuntana myös tänä päivänä.

Tila on ollut luomutuotannossa vuodesta 1995 lähtien. Lypsykarjanpito tilalta loppui vuonna 2000, jonka jälkeen tila toimi kasvinviljelytilana aina vuoteen 2009 saakka. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä vuonna 2009 tilalla käynnistettiin uudelleen luonnonmukainen kotieläintuotanto. Keväällä 2009 ensimmäiset 25 ylämaannautaa saapuivat laiduntamaan Savon kivikoita ja hakamaita. Saman vuoden kesällä tilalle muutti länsirannikolta tilamme ensimmäinen siitossonni ja seuraavana keväänä tilalle syntyivätkin ensimmäiset Highland Cattle-vasikkamme. Keväällä 2012 tilalle hankittiin toinenkin siitossonni isäsonnin tyttärien iloksi. Nykyisin karjamme pääluku vuodenajoista riippuen on noin 80-90.

Highland Cattle on kokonaan ympärivuotisesti ulkona kasvatettava rotu. Kesän paahdetta ja talven viimaa vastaan eläimillämme on suojinaan luontaisten suojien, kuten maaston muodostumien ja tiheiden kuusikoiden lisäksi rakennettuja katoksia. Katoksissa sekä tiheiden kuusikoiden alla on paksut pehkupatjat, joissa on mukava köllötellä. Tarjolla on ympäri vuoden sulaa juomavettä sekä kivennäisiä ja suolakiviä. Apilapitoinen luomusäilörehuheinä pitää pötsin täynnä ja eläimet tyytyväisinä. Eläimemme saavat harjoittaa lajinmukaista käyttäytymistään omissa sopivan kokoisissa laumoissaan, joissa ne saavat kulkea aina vapaana. Keväisin emo synnyttää vasikan ja hoitaa sitä itse aina 8 kk:n ikään saakka. Poikimiset sujuvat pääsääntöisesti ilman avustusta, mutta tiukan valvonnan ansioista pystymme puuttumaan ongelmatilanteisiin esim. virheasentoihin nopeasti. Poikima-aikana eläimiä valvotaan ympäri vuorokauden. Eläimemme ovat kesyjä ja käsiteltäviä ja ne ovat hoitajilleen ja kotilaitumilleen äärimmäisen uskollisia.

Keväisin syntyvät sonni- ja hiehovasikkamme vieroitetaan n. 8 kk:n iässä, jotta emot ennättäisivät hengähtää tovin ennen uusien vasikoiden syntymistä. Hiehot kasvatetaan omassa laumassaan, lapsenvahteina niillä on muutama vanhempi lehmä. Aikanaan parhaat yksilöt valikoituvat tulevaisuuden emolehmiksi, osaa odottaa muutto uusiin koteihin, osa pääsee töihin omalle kotitilalle. Tilallamme on vuosittain myynnissä n. 1 vuoden ikäisiä hiehovasikoita. Jalostuksellisesti huonorakenteisimmat yksilöt kasvatetaan lihaksi. Siirsimme sonnikasvatuksen kokonaan toiselle tilalle keväällä 2012. Sonnivasikat saavat viettää leppoisaa poikakotielämää omassa poikalaumassaan toisella tilalla n. 2 km päässä. Tällä järjestelyllä saimme täällä päätilalla laitumet paremmin emojen hyötykäyttöön ja pystymme pitämään viljelykierron paremmin tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Tilamme kaikki sonnivasikat kasvatamme itse lihantuotantoa varten.

Avasimme kesällä 2011 tilamme yhteyteen pienen lihamyymälän, jonka kautta myymme kaiken oma tuottamamme lihan. Myymme ainoastaan oma kasvattamaa lihaa, emme osta muilta teuraseläimiä. Tällöin tunnemme myymämme lihan ja tiedämme eläimen koko tarinan ja historian.

Highland Cattle nautamme laiduntavat tilakeskuksen ympäröimiä laitumia sekä metsäalueita. Tilallamme on luonnon- ja maiseman monimuotoisuuskohteita, perinnebiotooppialueita, pysyviä laitumia sekä puustoisia hakamaita. Ylämaankarja on näiden alueiden hoidossa ylivoimainen. Lihantuotannon lisäksi tuotamme vuosittain peltoalueillamme luomurehuviljaa sekä luomusäilörehuheinää. Pääsääntöisesti ylämaankarjan kasvatuksessa ei käytetä teollisia väkirehuja eikä viljaa. Poikkeuksena ovat vain vieroitusikäiset vasikat, joiden kasvua tuetaan ensimmäiseen laidunkauteen saakka ohra-kaura väkirehulisällä. Pieni viljalisä ruokinnassa vieroitusiässä auttaa estämään vieroituksesta mahdollisesti aiheutuvan stressin ja kasvunnotkahduksen. Lisäksi tuotamme rehuviljaa myös myyntiin.

Tilaamme työllistää lisäksi myös metsätalous sekä yhä lisääntyvä koneurakointi. Talvisin huolehdimme teiden aurauksista ja kesäisin mm. heinän niitto- ja paalausurakoinnista. Lisäksi teemme myyntiin myös polttopuita.

Olet tervetullut tilavierailulle tutustumaan tilaamme ja toimintaamme sekä tietysti vastustamattomiin Highland Cattle nautoihimme.


Mäkelän Highland, Punnonmäentie 331, 72100 KARTTULA, Puh. +358 (0) 44 097 8888

  näytä normaaliversio » Ylös