Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

HIGHLAND CATTLEHISTORIA

”Agryllin vuorilla, samoin Ross`essa ja useissa muissa paikoissa,
on laidunnettu nautoja joita kutsutaan ky´ksi,
ei kesyjä, kuten muissa paikoissa, vaan kuten villit hirvet,
vaellellen ulkona ilman järjestystä ja varmasti luonnollisen kesyttöminä,
karttaen miehen kumppanuutta tai näkemistä.
Miten syväksi tahansa tulee hanki, miten kauan tahansa on maa jäässä,
miten pureva tai kylmä ilma ikinä onkin,
ne eivät koskaan päätään laita yhdenkään talon katokseen.”

-teksti Kyloe-naudasta vuodelta 1578-

Highland Cattle, Ylämaankarja, Kyloe, on hyvin vanha lehmärotu. Sen alkuperästä voidaan esittää monenmoisia arvailuja, mutta varmaa on ainakin se, että se on aikojen saatossa sopeutunut täydellisesti elämään Ylämaiden karussa ja koleassa luonnossa.

Highland-lehmä oli skotlantilaisen vuokraviljelijän elinehto: se kykeni selviytymään ankarista talvista ja tuottamaan niukasta karkearehusta riittävästi maitoa vasikalleen ja viljelijän perheelle. Eläimestä laskettiin myös verta niukan ruokavalion täydentämiseksi, ja sarvet, karvat ja nahka käytettiin tarkkaan hyödyksi erilaisten tarvekalujen raaka-aineina. Highland-lehmä oli niin arvokas, että sitä käytettiin rahayksikkönä ja siten se aiheutti lukuisia riitoja ja kahakoita klaanien välillä.

Rodun jalostusta valvomaan perustettiin Skotlannissa vuonna 1884 The Highland Cattle Society, ja yhdistys pitää edelleen yllä kantakirjaa, järjestää kotimaassaan lukuisia näyttelyjä sekä pyrkii edistämään tietämystä eläinten hoidosta. Yhdistyksellä on jäseniä ympäri maapalloa.

Suomalainen Ylämaan karja polveutuu Ruotsin, Tanskan ja Saksan tuontieläimistä. Kantakirjoissa verilinjat ulottuvat aina Skotlantiin, usein kauas sukupolvien taakse. Suomesta löytyy myös ns. Kanadan Highlandien jälkeläisiä. Ne arvostellaan Keski-Euroopassa omana luokkanaan. Jalostuksen tuloksena se eroaa pidemmistä jaloistaan ja sirommasta rakenteestaan Skotlantilaiseen Highlandiin verrattuna.


OMINAISUUDET

Highland-nauta on erinomaisen säänkestävä. Sen nahka on kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi ja sillä on kaksinkertainen karvapeite: alempi, villava karva toimii lämpöeristeenä ja pidempi, karkea päälliskarva sadetakkina. Koska eläimet talvehtivat ulkosalla, on talvehtimisalueiden suunnittelussa otettava huomioon muutamia seikkoja: Highlandeilla on erittäin tehokas ruoansulatus. Skotlannissa niitä käytetään lammastalouden apuna hoitamaan laitumia, jotta herkkien alueiden kasvitasapaino pysyisi hyvänä. Vuosisatainen kehitys Skotlannin ylämaiden karuilla nummilla on rakentanut Highlandeihin erinomaisen tehokkaan ravinteidenottokyvyn.

Highland on tehokas laiduntaja, ja näin ollen mitä sopivin hyödyntämään luonnonlaitumia, hakamaita ja joutomaita. Highlandeja käytetään monissa Euroopan maissa kasvistoltaan herkkien luonnonsuojelualueiden hoitamiseen. Taimikon hoitajaksi se ei sovellu, koska myös havupuut ovat Highlandin herkkua.


TERVEYS

Highlandit, kuten muutkin alkuperäisrodut, ovat harvoin sairaita. Perusasiat on silti oltava kunnossa: riittävästi sopivaa ravintoa, puhdasta vettä, kivennäisiä ja tarvittaessa loislääkitystä sekä sorkkahoitoa. Highland-emo hoitaa vasikointinsa itse; 97 % vasikoinneista sujuu ilman apua. Kasvattajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että eläin on tarvittaessa saatavissa kiinni siten, että esimerkiksi eläinlääkäri pystyy sen turvallisesti tutkimaan. Tässä erinomainen apu ovat siirrettävät aitapaneelit, joista hoitohäkki on kätevästi koottavissa tarvittavaan paikkaan.

LUONNE

Highland on luonteeltaan rauhallinen, säyseä ja peloton. Se kiintyy omiin alueisiinsa ja omaan hoitajaansa. Laiduntamisessa käytetään sähköaitaa. Highland on säilyttänyt monia villille laumaeläimelle ominaisia luonteenpiirteitä. Laumassa vallitsee tarkka arvojärjestys.

POIKIMINEN

Highland kasvaa hitaasti. Skotlantilaisen tavan mukaan hiehon saa astuttaa vasta kolmivuotiaana, mutta muualla Euroopassa on tavallista astuttaa jo kaksivuotiaana. Sopiva astutusikä riippuu jokaisen yksilön kasvusta. Vastineeksi Highland-emo on kuitenkin pitkäikäinen: se tuottaa vasikan joka vuosi keskimäärin 15 vuoden ajan. Highland-lehmän äidinvaisto on erittäin voimakas: vasikan syntyessä emo voi olla suorastaan vaarallinen pari ensimmäistä päivää. Emot huolehtivat myös yhdessä vasikoistaan. Hyvien emo-ominaisuuksien vuoksi Highlandeja käytetään Skotlannissa myös risteytyksiin.


Tekstiä lainattu Suomen Highland Cattle Club ry:n sivuilta www.highlandcattle.fi sekä kirjasta Highland Cattle – Riikka Palonen & Virva Aarnio.


Mäkelän Highland, Punnonmäentie 331, 72100 KARTTULA, Puh. +358 (0) 44 097 8888

  näytä normaaliversio » Ylös